Γνωρίζατε ότι…

Το σάρωθρο, κοινώς σκούπα, είναι ένα ευρύτατης χρήσης εργαλείο καθαρισμού. Υπάρχουν διάφορα είδη σαρώθρων ανάλογα της χρήσης. Τα συνηθέστερα και απλούστερα αυτών κατασκευάζονται από σπερματοφόρους θυσάνους σόργου ή σάρου, ή βούρλων, ή θύμου, ή καλαμιών, ή ρυζιού κ.λπ. που έχουν εμβαπτιστεί προηγουμένως σε διάλυμα θειικού χαλκού (κοινώς γαλαζόπετρα). Αμέσως μετά η άκρη τους δένεται σφιχτά που αποτελεί τη μικρή λαβή του εργαλείου, ενώ η άλλη άκρη χωρίζεται επιμέρους σε τμήματα που συρράβονται κατά σειρά σε σχήμα βεντάλιας.

Προβάλλονται και τα 8 αποτελέσματα

Show sidebar