Γνωρίζατε ότι…

Γάντι ονομάζεται το εξωτερικό ένδυμα που καλύπτει τα επάνω άκρα του ανθρώπινου σώματος, τα χέρια, συνήθως από το επίπεδο του καρπού. Τα περισσότερα γάντια εφαρμόζουν στο χέρι απόλυτα, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση. Την εφαρμογή εξυπηρετούν τα διάφορα μεγέθη και σχέδια, καθώς και το υλικό κατασκευής τους. Κάποια, όπως τα χειρουργικά, προστατεύουν τον φέροντα αλλά και τον ασθενή εξαιτίας του υλικού τους, καθώς είναι αδιαπέραστα από τους μικροοργανισμούς. Τα γάντια υπάρχουν σε ποικιλία μεγεθών, αν και όχι σε όλα τα είδη, υλικού και μήκους.

Προβάλλονται και τα 6 αποτελέσματα

Show sidebar